Parafia pw. Św. Marii Magdaleny
top

Duszpasterze

   

o. Paweł Tomys OMI

            proboszcz

o. Paweł urodził się 19 marca 1968 r. w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Obrze zrobił maturę w Niższym Seminarium Duchownym w Markowicach (1983-1987). Następnie rozpoczął nowicjat w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu, który zakończył 8 września 1988 złożeniem pierwszych slubów zakonnych. Potem studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. 8 września 1992 złożył śluby wieczyste, a święcenia kapłańskie otrzymał 18 czerwca 1994. Od razu potem wyjechał na Ukrainę. W latach 1994-1997 pracował jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Kjowie; w latach 1997-2002 był proboszczem parafii św. Józefa w Gniewaniu; od 2002-2006 był ekonomem Delegatury oraz budowniczym kościoła i kalsztoru w Obuchowie. W latach 2006-2012 służył jako proboszcz w parafii św. Mikołaja w Kijowie, a od września 2012 do sierpnia 2013 jako proboszcz w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Połtawie. 1 września 2013 rozpoczał duszpasterzowanie w parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie.  

 

   o. Marek Rostkowski OMI

            wikariusz 

  1. O. Marek urodził się w 1967 r. Do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI) wstąpił w 1986 r. rozpoczynając nowicjat w Kodniu. Pierwsze śluby zakonne złożył 7 października 1987 r.. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze, kończąc je magisterium z historii Kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1993 r. przez trzy lata pełnił posługę wikariusza parafii NSPJ w Katowicach, równocześnie kontynuując studia specjalistyczne z teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1996 r. został wezwany do pracy w Rzymie, gdzie ukończył doktorat z misjologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i dyplom z bibliotekoznawstwa uzyskany w Scuola Vaticana di Biblioteconomia. Od 2000 r. pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum i Papieskiej Biblioteki Misyjnej, należących do watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Przez lata prowadził wykłady z misjologii na różnych uczelniach (Rzym, Tunja, Poznań, Warszawa, Wrocław). Przez 5 lat był Wiceprezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Bibliotek Teologicznych (BETH) i był konsultorem w Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. Był autorem i kuratorem wystawy w Gdańsku z okazji 1050-lecia chrztu Polski: „Lux in Oriente – Lux ex Oriente: Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii”. Po zakończeniu pracy w Watykanie przyjął propozycję posługi we Lwowie, którą rozpoczął 1 września 2017 r. 

 

2019  Parafia pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie