Parafia pw. Św. Marii Magdaleny
top

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 24 - 30 września 2023

 

Dziś:

XXV Niedziela zwykła. 

 

W tygodniu: 

 • W poniedziałek modlimy się przez wstawiennictwo Ducha Świętego.  
 • W środę wspomnienie świętego Wincentego á Paulo kapłana
 • W piątek święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. 
 • W sobotę wspomnienie świętego Hieronima kapłan i Doktora Kościoła. 

W następną niedzielę:

 • XXVІNiedziela zwykła. 

Inne:

 • Kto pragnie zawrzeć sakrament małżeństwa Konferencją Biskupów Ukrainy jest zobowiązany przejść odpowiednie przygotowanie i powiadomić proboszcza nie później jak na 3 miesiące od planowanej daty ślubu.
 • Przypominamy o katechezie dla dzieci w sobotę tj 30 września o 1000I rok przygotowania do Komunii Świętej (od 2 klasy), 1100 – II rok przygotowania do Komunii Świętej, 1400 dzieci po Komunii Św. (klasy 4-6), 1500 – dzieci (7-9 klasa) - Klasztor sióstr ul. Kopernika 20/22. 
 • Również zapraszamy, aby zapisywać się na katechezy dla dorosłych przygotowujące do sakramentu chrztu, spowiedzi czy Komunii świętej. Chętnych proszę o podejście do mnie po Eucharystii. 
 • W każdy wtorek o 1830Biblijne Koło. Klasztor Sióstr ul. Kopernika 20/22. 
 • Jednajmy się na modlitwie o pokój w Ukrainie i o oddanie naszej świątyni parafii. 
 • Dziękujemy tym, którzy wczoraj sprzątali kościół. Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wasz trud stokrotnie.  

 

Dziękujemy za każdą modlitwę i materialną pomoc naszej parafialnej wspólnocie. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 17 WRZEŚNIA 2023

 

Dziś:

 • XXIV Niedziela zwykła. Trzecia niedziela miesiąca składka na potrzeby parafii (inwestycyjna). 
 • Po Eucharystii o 1030 i 1230 błogosławieństwo dzieci, młodzieży i matek oczekujących potomstwa. 

 

W tygodniu: 

 • W poniedziałek wspomnienie świętego Stanisława Kostki, zakonnika.  
 • We wtorek wspomnienie świętego Januarego biskupa i męczennika. 
 • W środę wspomnienie świętych Andrzeja Kim Taegona kapłana i Pawła Chong Hasanga i towarzyszy męczenników. 
 • W czwartek święto świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. 
 • W sobotę wspomnienie świętego Ojca Pio kapłana. 

W następną niedzielę:

 • XXV Niedziela zwykła. Trzecia niedziela miesiąca składka na potrzeby parafii (inwestycyjna). 

Inne:

 • Kto pragnie zawrzeć sakrament małżeństwa Konferencją Biskupów Ukrainy jest zobowiązany przejść odpowiednie przygotowanie i powiadomić proboszcza nie później jak na 3 miesiące od planowanej daty ślubu.
 • Rozpoczynamy katechezę dzieci w sobotę tj 23 września o 1000 I rok przygotowania do Komunii Świętej (od 2 klasy), 1100 – II rok przygotowania do Komunii Świętej, 1400 dzieci po Komunii Św. (klasy 4-6), 1500 – dzieci (7-9 klasa), młodzież (10 klasa) - Klasztor sióstr ul. Kopernika 20/22. 
 • Również zapraszamy, aby zapisywać się na katechezy dla dorosłych przygotowujące do sakramentu chrztu, spowiedzi czy Komunii świętej. Chętnych proszę o podejście do mnie po Eucharystii. 
 • W każdy wtorek o 1830Biblijne Koło. Klasztor Sióstr ul. Kopernika 20/22. 
 • Jednajmy się na modlitwie o pokój w Ukrainie i o oddanie naszej świątyni parafii. 
 • Dziękujemy tym, którzy w środę i wczoraj sprzątali kościół. Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wasz trud stokrotnie.  

 

Dziękujemy za każdą modlitwę i materialną pomoc naszej parafialnej wspólnocie. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXI NIEDZIELĘ ZWYCZAJNĄ - 25 SIERPNIA 2019

Dzisiaj:

Podczas Mszy św. o 10.30 pożegnanie proboszcza, o. Pawła Tomysa.

Po ostatniej Eucharystii błogosławieństwo dzieci, młodzieży i rodziców oczekujących potomstwa.

W tygodniu:

W liturgii będziemy przeżywali: w poniedziałek – zgodnie z naszym zwyczajem o 10.00 uroczysta Msza św. ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, a po Eucharystii nabożeństwo; we wtorek – wspomnienie św. Moniki; w środę – wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła; w czwartek – wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela; w sobotę – Msza św. wotywna o Najświętszej Maryi Pannie.

W czwartek adoracja w intencji powołań, a w sobotę nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej.

W następną niedzielę:

Podczas Eucharystii o 10.30 dziekan dekantu lwowskiego, ks. prałat Jan Nikiel, wprowadzi na urząd proboszcza o. Dawida Omiecińskiego OMI. Jest to dla parafii ważne wydarzenie, więc zachęcam, by w następną niedzielę, kto może, uczestniczył właśnie w tej Mszy św.

Podczas Mszy o 10.30 i 12.30 błogosławieństwo nauczycieli, katechetów i uczniów na nowy rok szkolny i katechetyczny oraz poświęcenie przyborów szkolnych.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXII NIEDZIELĘ ZWYCZAJNĄ 1 września 2019

               Dzisiaj:

Dziś witamy w naszej parafii nowego proboszcza, którym jest o. Dawid Omieciński. Podczas Eucharystii o 10.30 dziekan dekantu lwowskiego, ks. prałat Jan Nikiel, wprowadzi na urząd nowego proboszcza.

Z okazji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy św. o 10.30 adoracja Najświętszego Sakramentu.

Intencja dla Róż Różańcowych na wrzesień: Aby w nowym roku szkolnym nauczyciele i wychowawcy nie zapominali o swym powołaniu i odpowiedzialności za powierzonych im młodych ludzi.

Po ostatniej Eucharystii błogosławieństwo dzieci, młodzieży i rodziców oczekujących potomstwa.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XX NIEDZIELĘ ZWYCZAJNĄ - 18 SIERPNIA 2019

Dzisiaj:

Po ostatniej Eucharystii błogosławieństwo dzieci, młodzieży i rodziców oczekujących potomstwa.

W tygodniu:

W liturgii będziemy przeżywali: w poniedziałek – Msza św. wotywna o Duchu Świętym; we wtorek – wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła; w środę – wspomnienie św. Piusa X, papieża; w czwartek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej; w sobotę – święto św. Bartłomieja, apostoła.

W czwartek adoracja w intencji powołań, a w sobotę nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej.

W następną niedzielę:

Podczas sumy pożegnanie o. proboszcza.

Inne:

Zachęcamy, by w Roku Świętości Małżeństwa i Rodziny, każda rodzina przyjęła do swego domu obraz Świętej Rodziny. Wszystkich, którzy pragną to uczynić, proszę, by zgłaszali się do proboszcza. Otrzymane łaski oraz swoje prośby można będzie zapisać w zeszycie, który będzie z obrazem. Każda rodzina otrzyma też mały modlitewnik na tę okazję oraz pamiątkę peregrynacji.

Nowy cykl katechez dla dorosłych rozpocznie się 17 września o 19.00.

25 sierpnia o 12.20 w Szkole św. Marii Magdaleny jubileuszowy koncert z okazji 20-lecia działalności zespołu Weseli Lwowiacy oraz kapeli Lwowska fala. Organizatorzy zapraszają.

2024  Parafia pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie